WEBBOARD กระทู้ทั้งหมดของ sarocha

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานซัมเมอร์นี้ ที่ Checkraka.com

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจ ดูรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน สถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 หรือปี ที่ 4 ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสาร...