WEBBOARD » กระทู้ทั้งหมดของ kwan_phat

อยากเข้า INDA ,COMMDE จุฬา เชิญทางนี้

- INDA , COMMDE PORTFOLIO DAY- พอร์ตของคุณเจ๋งแค่ไหน

kwan_phat 2017-12-19 12:05:06 342

รีบด่วน!!! สำหรับน้องๆที่จะสอบเข้าสาขาแฟชั่น ม.ศิลปากร

Fashion Portfolio - เข้า ม.ศิลปากร  Last Minutes - Make it Win  ทำอยากไรให้Portfolio

kwan_phat 2017-12-19 11:38:30 284