WEBBOARD กระทู้ทั้งหมดของ kubarnaza

ออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้รองรับ SEO

ก่อนที่เราจะสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมาเราก็ต้องรู้จุดประสงค์ก่อน ว่าสร้างขึ้นเพื่ออะไร แล้วตีโจทย์ให้แตก เพื่อปูทางในการทำ SEO ต่อไป เมื่อเรารู้จุดประสงค์แล้วขั้นตอนต่อไป คือการเลือกใช้โดเมนเว็บไ...