WEBBOARD กระทู้ทั้งหมดของ Toeyyea

ตามติดน้อง ๆ เปิดประสบการณ์สัมผัสแอพพลิเคชันทางมานุษยวิทยา

               จากสภาพการณ์สังคมในปัจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวม...

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดตัวแอพฯ Smart SAC

                   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ SAC จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแหล่งเรียนรู้และแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิท...

เปิดตัวกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ หนุนกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอม

                สสส. จับมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้ โดยมี พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช...