WEBBOARD กระทู้ทั้งหมดของ OKMass

“เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญสามเณร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันโต้คารมอุดม...

กรมพลศึกษาต่อยอดให้ประชาชนออกกำลังง่ายๆด้วยของใกล้ตัว

                กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ออกกำลังกายง่ายๆด้วยของใกล้ตัว” จากทีมวิทยากร...

กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในกิจกรรมการประกวด...