WEBBOARD » กระทู้ทั้งหมดของ July

น้ำดื่ม ทิ้งไว้ในรถ ตากแดดนาน ๆ กินแล้วเสี่ยงมะเร็งหรือไม่ ??

เป็นที่สงสัยกันมาอย่างยาวนาน สำหรับ น้ำดื่มทิ้งไว้ในรถ ตากแดดนาน ๆ

July 2017-12-20 10:59:48 666