WEBBOARD กระทู้ทั้งหมดของ Chicha

เด็กจบใหม่ขาดประสบการณ์...

ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ และมาแสดงความคิดเห็นกันเถอะค่ะ ทำอย่างไรถึงจะมีความมั่นใจในการเข้าสู่วัยทำงาน?  เมื่อจบใหม่มาหลายๆคนก็คิดหางาน ทั้งตรงสายที่เรียนมา หรืออาจจะไม่ตรงสายงานที่เรียนมา เพ...