มูลนิธิเอสซีจีนำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ร่วมชมการแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / มูลนิธิเอสซีจีนำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ร่วมชมการแข่งขัน WorldSkills ASEAN Bangkok 2018

         

          สุวิมล จิวาลักษณ์ (ยืนที่ 10 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี นำนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จำนวน 27 คน เข้าร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจแก่น้องๆ นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี จำนวน 6 คน ในสาขาก่ออิฐ สาขาปูกระเบื้อง และสาขาประกอบอาหาร ที่เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 หรือ WorldSkills ASEAN Bangkok 2018 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันด้านทักษะอาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักเรียนทุนฯ ได้หมั่นฝึกฝน พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้มีคุณภาพจนสามารถเข้าสู่สนามแข่งขันได้ในอนาคต โดยมี จรินทร์ จักกะพาก (ยืนที่ 9 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน และสุทธิ สุโกศล (ยืนที่ 8 จากซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมให้กำลังใจเยาวชนไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี            

          โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด ซึ่งการเรียนอาชีวะนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยนักเรียนทุนจะได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทั้ง “คนเก่งและดี”