ตามติดน้อง ๆ เปิดประสบการณ์สัมผัสแอพพลิเคชันทางมานุษยวิทยา

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / ตามติดน้อง ๆ เปิดประสบการณ์สัมผัสแอพพลิเคชันทางมานุษยวิทยา

 

             จากสภาพการณ์สังคมในปัจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยี ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ SAC จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางมานุษยวิทยา

             ล่าสุด ได้เปิดตัวแหล่งเรียนรู้และแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา ที่มีชื่อว่า “SmartSAC” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้มานุษยวิทยาผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยง่ายต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม พร้อมกันนั้น ยังเปิดตัวห้องสมุดของศูนย์ฯ ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย เข้าถึงง่ายด้วยระบบออนไลน์ พร้อมกับการมอบรางวัลในกิจกรรมด้านมานุษยวิทยากับนักเรียนชั้นมัธยม ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

             นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้นำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนรู้ทางด้านมานุษยวิทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

             “ทางศูนย์ฯ ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Smart SAC เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Augmented Reality Technology (AR) ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งออกเป็น 3 โซนสำคัญ ได้แก่ โซนพระราชประวัติ โซนห้องทรงงาน และโซนจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กว่า 50 เล่ม และห้องพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสามมิติ เสมือนทุกท่านกำลังเดินชมอยู่ในสถานที่จริง ทำให้สามารถรับชมนิทรรศการได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น” นายพีรพน กล่าว             

 

 

             ด้านตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานและได้ลองสัมผัสแหล่งเรียนรู้ของศูนย์มานุษยวิทยาอย่าง น้องกัส - ภูธาดา โพธิ์ตระการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวถึงแอพพลิเคชันว่า “ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมานุษยวิทยา และวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่ช่วยให้มีความรู้ในการนำไปสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งผมคิดว่าการที่ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน Smart SAC ขึ้นมานั้น สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้คนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมานุษยวิทยา โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างผม ได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ง่ายดายยิ่งขึ้นครับ”

 

 

             ขณะที่น้องเบลล์ - วิรัมภา วรรณรุ่งฤดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เล่าถึงความรู้สึกในการทดลองใช้แอพพลิเคชันให้ฟังว่า “ตอนแรกหนูมีความรู้สึกสงสัยว่า แอพพลิเคชันจะมีรูปแบบในการนำเสนออย่างไร เพราะมาจากการนำความรู้ที่มีจำนวนมากมาลงไว้ในแอพพลิเคชันเดียว ซึ่งด้วยข้อความของเนื้อหาทั้งหมดนั้น จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ต่าง ๆ ซึ่งการถ่ายทอดให้ดูน่าสนใจนั้นอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อได้ทดลองใช้แล้ว จึงรู้ว่าเป็นแอพพลิเคชันที่สามารถถ่ายทอดออกมาในแบบที่เข้าใจง่ายและดูทันสมัยเหมาะกับยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย”

 

 

             ปิดท้ายด้วยน้องเหมา - กฤตนน อวยพรรุ่งรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย เผยถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า รู้สึกสนุก และได้รับความรู้อย่างมากมาย ซึ่งตนเองตื่นเต้นกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชอบห้องเครื่องปั้นดินเผาเป็นพิเศษ เพราะทำให้เรามีความรู้สึกใกล้ชิด และยังสามารถสัมผัสสิ่งของที่จัดแสดงได้อีกด้วย

             “โดยเครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ ในแอพพลิเคชันนี้เราสามารถขยายภาพ เพื่อให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมาก ซึ่งเพื่อน ๆ ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา แอพพลิเคชันนี้จะสามารถเป็นตัวเลือกหนึ่งในการค้นคว้าหาความรู้ได้ดีทีเดียว นอกจากนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมที่ห้องสมุดของศูนย์มานุษยวิทยา ซึ่งดูมีข้อมูลจำนวนมาก แต่สามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจน และยังมีห้องสมุดสุขกายใจ ที่มีบรรยากาศที่ดีมากๆ รับรองใครที่ได้มาจะต้องชอบครับ”

             ทั้งแอพพลิเคชัน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการปรับประยุกต์ข้อมูลความรู้ให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ