ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดตัวแอพฯ Smart SAC

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดตัวแอพฯ Smart SAC

 

                 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ SAC จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแหล่งเรียนรู้และแอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งของการใช้แนวคิดทางมานุษยวิทยาในการพัฒนาประเทศ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้มานุษยวิทยาผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยง่ายต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม

 

 

                 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริม และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนานวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ โดยทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้ศูนย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปิดตัวแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉพาะทางมานุษยวิทยา และแอพลิเคชัน Smart SAC ถือเป็นความสำเร็จของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ รวมถึงเป็นการสนองแนวนโยบายของรัฐในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเรียนรู้

 

 

                 ด้าน นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่า ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในฐานะหน่วยงานวิจัยทางทางมานุษยวิทยา ได้มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลทางมานุษยวิทยาและรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางมานุษยวิทยา เพื่อส่งเสริมความความรู้และความเข้าใจผ่านระบบเทคโนโลยี    อันทันสมัย โดยได้พัฒนาแอพลิเคชัน Smart SAC เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฯ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ในการส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมสร้างประสบการณ์ชมนิทรรศการห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้องเครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย ซึ่งทุกท่านจะสามารถรับชมห้องนิทรรศการ อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน

                 อีกทั้งยังได้ปรับปรุงพื้นที่ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด เฉพาะทางมานุษยวิทยา ให้มีความทันสมัยเหมาะสมสำหรับการค้นคว้าวิจัย พร้อมพัฒนาการบริการออนไลน์ ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึง นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมี ห้องสมุดสุข กาย ใจ ให้บริการหนังสือความรู้ทั่วไปด้านสังคมวัฒนธรรม วรรณกรรม มีร้านกาแฟให้บริการท่ามกลางบรรยากาศห้องสมุดในสวน เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของประชาชนทั่วไป

                 “นอกจากการพัฒนาฐานข้อมูลทางศูนย์ฯ ยังมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ผ่านกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางมานุษยวิทยา พร้อมนำไปพัฒนาทักษะให้เกิดความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยนักเรียนที่ชนะการแข่งขันยังมีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้สังคมวัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน เพื่อสร้างประสบการณ์จริงในการสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศอาเซียน”   นายพีรพน กล่าวในตอนท้าย

                 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด “Smart SAC” ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ ANDROID และ IOS หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 880 9429 พร้อมทั้งติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ www.sac.or.th