“ตกขาว”อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้และไม่อันตรายเสมอไป

WEBBOARD / เพศศึกษา / “ตกขาว”อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้และไม่อันตรายเสมอไป

                อาการตกขาวจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่ละคนก็จะมีอาการแตกต่างกันไป เพราะตกขาวแยกออกไปได้อีกหลายประเภทเช่นกัน สิ่งที่ทำได้คือดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ นี่คือสื่งที่ดีที่สุด