เชิญชวน ชิงถ้วยพระราชทาน วิศวะ 60 Engineering Expo 2017

เชิญชวน ชิงถ้วยพระราชทาน วิศวะ 60 Engineering Expo 2017

เชิญชวนนักเรียน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี

ถ้วยรางวัล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ถ้วยรางวัล อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

 

ระเบียบและกติกาของผู้สมัครเข้าแข่งขัน

1.ผลงานสอดคล้องกับการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด Smart Society

2.ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน

3.ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์

4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานไหนมาก่อน

5.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องให้ความยินยอมให้คณะกรรมการภายใต้โครงการนี้เปิดเผยผลงานได้

6.รวมทั้งยินยอมให้คณะผู้จัดการประกวดนำผลงานออกแสดงในการจัดนิทรรศการหรือจัดประชาสัมพันธ์ผลงานได้โดยไม่กระทบต่อการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

  1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำผลงานมาจัดแสดง ภายในงานวิศวะ’60 ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ EH 100-101 ไบเทค บางนา

8.ผลการตัดสินให้ถือว่า “คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด”

 

รายละเอียดการแข่งขัน

จำนวนสมาชิก : ทีมละ 1-5 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

รูปแบบการแข่งขัน : การแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทของการประกวด แบ่งเป็นระดับ :

รางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัล ระดับอุดมศึกษา

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.engineeringexpo.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 089-674-2530

E-Mail : Engineeringexpo.best@gmail.com

 

ลงข่าว : pimdawan2017

วันที่ลงข่าว : 10-10-60

COMMENT