คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) หนึ่งตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูล

เมื่อโลกไม่หยุดหมุน เทคโนโลยีก็ยังไม่หยุดพัฒนา อะไรที่เรามองว่าทันสมัยแล้ว ก็จะมีอะไรที่ล้ำสมัยกว่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราจึง ต้องเรียนรู้ ศึกษา ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทันอยู่เสมอ ยิ่งผู้ประกอบกิจการ องค์กรต่างๆ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทางธุรกิจ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) หนึ่งตัวช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ช่วยลดความซ้ำซ้อนยุ่งยาก Public Cloud สามารถตอบโจทย์มากในยุคอินเทอร์เน็ตและยุค 3G ไม่ว่าผู้ใช้จะไม่ได้อยู่ที่ทำงาน ก็สามารถทำงานได้ ด้วยการเชื่อมต่อที่เป็น Public Cloud สร้างเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ Public Cloud มีทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่ายและที่ใช้งานได้ฟรี ดังนั้นการใช้ถึงมีสิทธิในการควบคุมทรัพยากรและการอนุญาตจากผู้ให้บริการ

ข้อดีของ Public Cloud

 • ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ (Accessbillity)
 • ตามเทคโนโลยีทัน (Newer Technology)
 • ความสามารถเชื่อถือของระบบสูง ดีกว่าที่เราทำเอง (Relliabillity)
 • มีเวลาไปดูธุรกิจหลักของตัวเอง (Core Business Focus)
 • ไม่มีความกังวลกับระบบ IT (Worry Free IT Maintenance)
 • สามารถแชร์ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย (Shared Cost & Resources)
 • จ่ายค่าใช่จ่ายเท่าที่ใช้บริการ (Pay Pre Use)
 •  Resource มีขนาดใหญ่ สามารถขยายได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (On Demand Scalability)

ข้อเสียของ Public Cloud

 • ความปลอดภัยของข้อมูลในองก์กร Public Cloud ทีเดียวกันร่วมกันคนอื่น
 • หลายๆองก์กรยังคงไม่เข้าใจ ระบบ Cloud และยังไม่กล้าที่จะใช้บริการ
 • การควบคุมส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้ให้บริการ ทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
 • การใช้งานในระยะยาวอาจจะไม่คุ้มค่า หากขาดการวางแผนที่ดี

 

>>>www.nipa.cloud ให้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์<<<

COMMENT