จะกู้เงินธนาคาร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

หากเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจต้องพบกับภาวะฉุกเฉิน จำเป็นหาเงินสดเป็นก้อนมาใช้ในระยะเวลาที่จำกัด การกู้เงินธนาคารเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ เพราะนอกจากสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังไม่ต้องอาศัยคนมาช่วยค้ำประกันหรือต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันอีกด้วย แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะ กู้เงินธนาคารไหนดี ปัจจุบันมีสถาบันทางการเงินต่างๆมากมายนำเสนอให้มีการกู้ยืมเงินให้กับลูกค้า โดยแต่ละที่ก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป

 

เตรียมเอกสารให้พร้อม สิ่งสำคัญในการกู้ซื้อบ้าน คือเรื่องของเอกสาร ที่ควรรอบคอบเป็นพิเศษ การเตรียมเอกสารเอาไว้แต่เนิ่น ๆ จะทำให้คุณได้เอกสารที่ครบถ้วน ไม่ตกหล่น อีกทั้งยังเหลือเวลาให้จัดการหาเอกสารที่ขาดอยู่เพิ่มเติมได้ เอกสารกู้ซื้อบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่ต้องเตรียมตัวให้ดีเป็นพิเศษ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นอาจจะมีข้อแม้แตกต่างกันไปตามแต่ละธนาคารกำหนด โดยหลัก ๆ มีดังนี้

 

ผู้มีรายได้ประจำ  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน)  4. หนังสือรับรองเงินเดือน  5. รายการบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)  6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  7. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  8. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

ผู้มีกิจการส่วนตัว และ ผู้มีรายได้อิสระ  1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ทั้งบัญชีส่วนตัว และ บัญชีกิจการ  4. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาการจดทะเบียนบริษัท  5. หลักฐานแสดงการเสียภาษี  6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  7. ภาพถ่ายหน้าร้าน หรือ กิจการที่ประกอบอาชีพ  8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)  9. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  10. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  11. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 

เอกสารหลักทรัพย์ค้ำประกัน  1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด  2. สำเนาเอกสารสัญญาซื้อขาย  3. เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์  4. แผนที่โดยสังเขปของที่ตั้งหลักทรัพย์ค้ำประกัน

COMMENT