วิศวฯ ศรีปทุม เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International

 

มาแล้วครับ.......หลักสูตรใหม่แกะกล่อง !!! คณะวิศวฯ ศรีปทุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ Griffith University ประเทศ Australia

เรียน 2 ปีที่ศรีปทุม และ อีก 2 ปีที่ Griffith University ได้รับปริญญาวิศวกรรมโยธา

จาก Griffith University จบแล้วทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย ได้เลย

COMMENT