หลักสูตรเปิดใหม่ ม.หอการค้าไทย มีอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท  ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัย ชั้นนำด้านการสร้างผู้ประกอบการ เสริมจุดแข็งให้นักศึกษา เด็กหัวการค้า  ด้วยการพัฒนาสาขาใหม่ๆ ที่เน้น นวัตกรรม พร้อมเปิด คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ที่จะนำสีสันของวัฒนธรรม มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะ ให้ผู้ประกอบการเติบโตสู่ความเป็นสากลได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจประเทศไทย ยุค  4.0 สนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดารสมัครได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดทุกวัน เวลา  9.00-16.00 น. หรือ Line @utcc www.utcc.ac.th 

familymart711 2017-04-25 09:59:15 1986
COMMENT