[สรุปครบ] รร. ASB: American School of Bangkok สำหรับคนที่อยากเรียนต่อนอก

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / [สรุปครบ] รร. ASB: American School of Bangkok สำหรับคนที่อยากเรียนต่อนอก

โรงเรียน American School of Bangkok หรือ มีเรียกแบบย่อๆว่า ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 1983 เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกๆของไทย ASB เปิดรับตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (Pre - kindergarten) ไปจนถึงเกรด 12 และยังมีหลักสูตรโรงเรียนประจำด้วย โรงเรียนมีการสอนแบบ Mindfulness ที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งหลักสูตรโปรกอล์ฟ ซึ่งมีสอนที่นี่ที่เดียว

American School of Bangkok หลักสูตรเป็นยังไง? ASB ใช้หลักสูตรแบบเดียวกับอเมริกา ผสมเข้ากับการสอนแบบ Mindful Education Initiative ซึ่ง ASB เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในเอเชีย ที่แรกที่ผสมผสาน Mindful skill (การฝึกสติ) เข้ากับ การเรียนการสอนแบบสากล เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนในชั้นเรียนได้อย่างมีสติ มีสมาธิ ส่งผลให้เรียนได้ดีขึ้นกว่าการเรียนแบบธรรมดา ซึ่ง Mindful Education จะถูกใช้ตั้งแต่อนุบาล จนถึงเกรด 12

Mindful Education ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน

  1. Self-awareness: การฝึกฝนเพื่อให้รับรู้ถึงบุคลิกภาพ และอุปนิสัยตัวเอง สามารถสังเกต และประเมินตนเองได้
  2. Emotional Intelligence: ฝึกทักษะด้านอารมณ์ ทำให้นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ และแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ เข้าใจผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ
  3. Mental Development: การฝึกจิตผ่านเทคนิคต่างๆ เช่นการหายใจ กายบริหาร ฝึกฝนสมาธิเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และความสงบของจิตใจ

รูปแบบการสอนหนึ่งที่ทำให้มองเห็นภาพของ Mindful Education ได้ชัด คือการให้นักเรียนชั้นอนุบาลหลับตา ขณะฟังนิทานอย่างผ่อนคลายและมีสมาธิ หลังจากนั้นจึงให้เด็กวาดภาพจากเรื่องเล่า และพรีเซนต์หน้าชั้น ซึ่งวิธีนี้ทำให้เด็กฝึกฝนการฟัง การคิดวิเคราะห์ ทำให้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนได้อย่างมีระบบ

ตอนนี้มีนักเรียนกี่คน นักเรียนไทยเยอะไหม?บนพื้นที่ 20 ไร่ American School of Bangkok มีนักเรียนแค่ 352 คน ถือเป็นโรงเรียนเล็กๆที่น่ารักโรงเรียนหนึ่ง ตัวเลข352 นี้คือ รวมนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ N1 – เกรด 12 อัตราส่วนครูกับนักเรียนจึงอยู่ที่ประมาณ ครู 1: นักเรียน 10 เรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนมากๆ ครูดูแลได้ทั่วถึง คุ้มค่าเทอมแน่นอน สัดส่วนของนักเรียนในแต่ละปีจะอยู่ที่นักเรียนต่างชาติ 70% และ นักเรียนไทย 30% คือไม่ไทยจ๋า แต่ก็ไม่ฝรั่งจ๋าเหมือนกัน นักเรียนจะมาจากหลายชาติ ทั้งอเมริกัน อังกฤษ เกาหลี เวียดนาม ตะวันออกกลาง และอื่นๆ

 

ฝึกมนุษยสัมพันธ์ เปิดใจ ก้าวสู่การเป็น Global Citizenการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ และสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็น แต่การความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ ในโลกที่การติดต่อไร้พรมแดน คนรุ่นต่อไปจะต้องเรียนรู้การปรับตัวให้สามารถเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆได้ด้วย ที่ ASB ให้ความสำคัญกับทักษะในการเป็น Global Citizen ด้วย นักเรียนที่นี่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตจริงไปพร้อมๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒธรรมอื่นๆ และเพื่อนๆจากหลายหลายชาติในโรงเรียนด้วยซึ่งทักษะในการเป็น Global Citizen นี้จำเป็นมาก หากต้องการที่จะเรียนในต่างประเทศ หรือทำงานในระดับนานาชาติ ASB ได้ตั้ง Educational Goals ที่ส่งเสริมการเป็น Global Citizen อยู่ 4 ข้อ ดังนี้

 

 

  • Critical thinkers มีความสามารถคิดวิเคราะห์ รู้จักตั้งคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล
  • Independent learners สามารถเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
  • Effective communicators เป็นนักสื่อสารที่ดี
  • Global citizens เป็นพลเมืองโลก

 

แนวทางการศึกษาต่อด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 300 – 400 คนต่อไป ที่ผ่านมา อัตราการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศอยู่ที่ 90-100% หากเรียนต่อในไทย ก็จะเรียนต่อในคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา เช่นมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League (Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University) ทางโรงเรียนก็มีหลักสูตรกอล์ฟ เพื่อเสริมให้นักเรียนมีความได้เปรียบ สามารถขอโควต้านักกีฬา หรือแม้แต่ขอทุนการศึกษาได้ง่ายขึ้น

หลักสูตร โปรกอล์ฟ IPGA program – International Preparatory Golf AcademyAmerican School of Bangkok ยังมีหลักสูตรกอล์ฟ เพื่อปูเส้นทางโปรกอล์ฟ และอนาคตทางการศึกษาในต่างประเทศให้กับเด็กๆ ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นในนำอเมริกาอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี IPGA เป็นหลักสูตรนอกเวลา มีสนามฝึกซ้อม และ ครูสอนที่เป็นโปรกอล์ฟจริงๆ มีการส่งไปแข่งใน the World Schools Golf Challenge (WSGC) Championships.

การเปิดรับ และ หลักเกณฑ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วง กรกฎาคม และ ธันวาคม ของทุกปี นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่นี่ได้ โดยไม่ต้องสอบเข้า เพียงยื่นเอกสาร และแบบฟอร์มการสมัคร ซึ่งทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ซึ่งบางคนอาจจะต้องเรียน ELL Program (English Language Learning Program) เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าสอบเข้า 3,000 บาทค่าแรกเข้า 150,000 บาท (ปี 2016)ค่ามัดจำ 30,000 บาท (ได้คืนตอนเรียนจบหรือลาออก)ค่าเทอม ที่ ASB ค่าเทอมแต่ละเทอมจะไม่เท่ากัน โดยคิดตามจำนวนชม.เรียนและหลักสูตรของแต่ละปี

ค่ากองทุนพัฒนาโรงเรียน มี 2 ตัวเลือกจ่าย 150,000 บาท - ได้คืนตอนเรียนจบหรือลาออกจ่าย 20,000 บาทต่อปี – ไม่ได้คืน

ค่าหนังสือไม่มีค่าหนังสือ เพราะใช้ระบบยืม ต้องคืนตอนจบเทอม ถือเป็นการให้คุณค่าหนังสือ และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ค่าเทอม (ราคา/เทอม) มี 2 เทอม / ปีการศึกษา

เรียกได้ว่าโรงเรียน American School of Bangkok เป็นโรงเรียนที่น่ารัก และมีแนวคิดน่าสนใจมากๆ ไม่ว่าจะในเรื่องวิชาการ หรือบุคลากร แต่ที่สำคัญที่สุดเลย คือเมื่อเราเอาทุกสิ่งมารวมกันแล้ว ผลลัพท์ที่ได้คือ สังคมสิ่งแ่วดล้อมที่เอื้อให้เด็กๆเติบโตอย่างมีความสุข เติบโตเป็น Global Citizen อย่างแท้จริงข้อมูลเพิ่มเติม... http://www.asb.ac.th/