ต้อนรับนักสำรวจทวีปแอนตาร์กติก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ นักธรณีวิทยาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหินแปรที่มีอายุเก่าแก่กว่า 650 ล้านปีในยุคพรีแคมเบรียน หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมสำรวจทวีปแอนตาร์กติกของประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาและเก็บตัวอย่างด้านธรณีวิทยาอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการปลี่ยนแปลงของโลกในอดีต ซึ่งมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมแถลงข่าวและแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tonruk 2017-04-03 17:23:36 1695
COMMENT