เรียนกฎหมายที่อเมริกากับมหาลัยเก่าแก่อย่าง Western New England University ซิ

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / เรียนกฎหมายที่อเมริกากับมหาลัยเก่าแก่อย่าง Western New England University ซิ

Western New England University ตั้งอยู่ที่เมือง Springfield รัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 เดิมชื่อ Springfield Division of Northeastern College ซึ่งรู้จักในนาม Springfield-Northeastern โดยแรกเริ่มก่อตั้งเพื่อเปิดสอนหลักสูตรนอกเวลาสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในสาขากฎหมาย, ธุรกิจและการบัญชี ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 Western New England College ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Western New England University อย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนั้นทำให้เห็นถึงการเติบโตของสถาบัน, หลักสูตรต่างๆที่มีความหลากหลายและมีการขยายมากขึ้น และควบคู่ไปกับการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย คณะทั้ง 4 แห่งจึงได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยด้วย ได้แก่ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, วิศวกรรม ยกเว้นคณะกฎหมายที่ยังคงไว้เช่นเดิม

 

#หลักสูตรแนะนำให้เรียนของที่นี่

-LLM Elder Law and Estate Planning -MS Organizational Leadership

-MA Mathematics for Teachers

-MS Applied Behavior Analysis

-MEd Elementary Education

-MS Electrical Engineering

-MA English for Teachers

-MFA Creative Writing

-MA Communication

-MS Accounting

-MBA

 

#ค่าเรียนปี 2016-2017 (คิดราคาต่อเทอม)

-$36,900 (MS in Applied Behavior Analysis)

-$32,220 (Engineering Master's)

-$28,944 (MBA)

-$28,800 (MFA in Creative Writing)

-$24,120 (MS in Accounting / MS in Organizational Leadership)

-$22,500 (MA in Communication)

-$19,380 (MEd in Curriculum & Instruction)

-$10,500 (MA in English / MA in Mathematics for Teachers)

 

Study Overseas Centre Co.,Ltd.

www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff / LINE: study.soc

info@studyoverseas.co.th, inquiries@studyoverseas.co.th / Fax. 02-655-5711

T: 02-255-7591, 02-655-6479, 081-353-2864, 081-350-8072, 081-353-7531

22/11 ซอยบาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330