เห็นด้วยหรือไม่? สิงคโปร์เลิกเน้น 'เกรด' หวั่นบดบังความคิดสร้างสรรค์

จากผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า เข็นเด็กขึ้นภูเขา (@minbanyen) ได้กล่าวถึงบทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2560 ในหัวข้อ สิงคโปร์เลิกเน้น 'เกรด' หวั่นบดบังความคิดสร้างสรรค์ 

สิงคโปร์เลิกเน้น 'เกรด' หวั่นบดบังความคิดสร้างสรรค์

โดยในบทความนี้กล่าวว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคะแนนด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ติดอยู่ในอันดับต้นๆ โลก ซึ่งรัฐบาลของสิงคโปร์นั้นกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนในการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆ โดยไม่ได้เน้นเพียงแค่เกรดหรือคะแนนสอบเพียงอย่างเดียวในการสอบเข้าเรียนต่อ แต่จะเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย จึงทำให้คุณครูตัดมินใจเลิกให้ความสำคัญกับเกรด แล้วมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทำในสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้

โดยโรงเรียนในสิงคโปร์จะหันมาใช้หลัดสูตรที่ไม่วัดผลคะแนน ซึ่งการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นจะไม่วัดเกรด แต่จะวัดความถนัดของนักเรียนมากกว่า ส่วนหน่วยงานราชการต่างๆ ก็เลิกใช้ระบบกำหนดคุณสมบัติทางการศึกษาที่เคยใช้กันมานาน....

จากบทความที่เราได้อ่านในความคิดของเรานั้น คิดว่านอกจากการตัดสินเรื่องเกรดในการเข้าเรียนแล้ว ความคิดสร้างสรรค์และความถนัดของแต่ละบุคคลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนำมาวัดในการเข้าเรียนต่อได้ เพราะไม่เสมอไปว่าคนที่เรียนได้เกรดจะมีความถนัดในเรื่องนั้นๆ เสมอไป แล้งคนที่เรียนได้เกรดไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งหรือไม่มีความคิดสร้างสรรค์... แล้วคุณล่ะ คิดยังไง???

ที่มา : ทวิตเตอร์ เข็นเด็กขึ้นภูเขา (@minbanyen)

COMMENT