โอกาสทองสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน

 

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการพิเศษเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ด้านกิจการขนส่งทางอากาศ กิจการด้านอาวกาศ และกิจการด้านกองทัพ สำหรับอุตสาหกรรมการบิน AS 9100 โดยทีมที่ปรึกษาคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินจากบริษัทชั้นนำด้านมาตรฐานฟรี !!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียง 10 บริษัทเท่านั้น!!  ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่คุณอติพร สวนกัน (ตาล)

โทร. 082 522 1709

อีเมล์ sounkan_2ati@hotmail.com

และคุณณฐกร โทร. 02 367 8120

อีเมล์ natthakornw@yahoo.com

 

Tonruk 2017-01-16 16:42:02 2079
COMMENT