เรียนมัธยมที่ UK กันเถอะ กับ St.Andrew's College ที่เมือง Cambridge

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / เรียนมัธยมที่ UK กันเถอะ กับ St.Andrew's College ที่เมือง Cambridge

St Andrews College Cambridge

www.standrewscambridge.co.uk

St Andrews College Cambridge เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบเสรีของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 1976 ในเมือง Cambridge และ Cambridgeshire จัดว่าเป็นวิทยาลัยแบบ sixth form แห่งแรกของเมืองแคมบริดจ์ เปิดสอบตั้งแต่อายุ 14 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ GCSEs, A-Level และ University Foundation นักเรียนของที่นี่สามารถฝึกสอบ IELTS ได้ด้วย ในแต่ละปีจะมีนักเรียนนานาชาติมาเรียนที่นี่เพื่อพาตัวเองเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน UK เช่น Oxford, Cambridge, LSE และ Imperial College หลักสูตรได้รับรองคุณภาพโดย British Council และ NCFE

 

หลักสูตรแนะนำให้เรียนของที่นี่

ENGLISH LANGUAGE LESSONS (IELTS & EAP)

LANGUAGE SUPPORT

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (EAP)

GCSEs

-Sciences (Biology/Chemistry/Physics)

-Maths

-Art

-History

-English

-1 Language (Spanish/Italian or Chinese)

PRE A LEVEL COURSES

-General English     

-Academic English / IELTS

-Maths    

-Sciences

A LEVELS (เลือก 3 หรือ 4 วิชาเพื่อเรียน)

Maths

History

Spanish

Further Maths

Communication and Culture

Italian

Statistics

English Literature

Russian

Economics

Art (Fine Art)

French

Physics

Art (Textiles and Fashion)

German

Chemistry

Digital Photography

Arabic

Biology

Computing

Chinese

Accounting

Law (UK Law)

Sociology

Business Studies

Psychology

Government and Politics

FOUNDATION COURSES

PSYCHOLOGY

EARTH SCIENCES

ECONOMICS

LAW

INTERNATIONAL RELATIONS

BUSINESS

SCIENCE

ARCHITECTURE

ART

ENGINEERING

 

ค่าเรียนของที่นี่ประจำปี 2016-2017 GCSE - £6,950 / เทอม A Levels (up to 4 subjects) - £6,950 / เทอม

Pre-A Level - £5,900 / เทอม Business/Economics/Law/International Relations Foundation Courses       - £5,600 / เทอม

Art/Architecture/Science/Engineering/Earth Sciences Foundation Courses - £5,900 / เทอม

Additional English (for students with IELTS 5.0 or 5.5) - £750 / เทอม