กรมพลศึกษาต่อยอดให้ประชาชนออกกำลังง่ายๆด้วยของใกล้ตัว

                กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ออกกำลังกายง่ายๆด้วยของใกล้ตัว” จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากกรมพลศึกษา โดยกรมพลศึกษามีความประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากสิ่งของที่อยู่รอบๆตัว  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและ สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ 02-618-7781-4 หรือ 086-341-9978 ด่วนจำนวนจำกัด

COMMENT