กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / กรมพลศึกษา ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญชวน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559 โอเพ่น เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ส่งเข้าประกวด ในนามบุคคล หรือ นิติบุคคล หรือสถาบันการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียด   ใบสมัครได้ที่กองอำนวยการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร.   0 2219 2671 หรือผู้ประสานงานโครงการ โทร 0 2618 7781 ถึง 4  หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม นี้