ทดสอบ IQ

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / ทดสอบ IQ

 

กำหนดให้มีบุคคลอยู่ 3 จำพวก คือ

- ตำรวจจะพูดแต่ความจริง

- โจรจะพูดโกหก

- ประชาชนจะพูดจริงบ้างโกหกบ้างแล้วแต่สถานการณ์

 

A : ผมไม่ใชู่ตำรวจ

B : ผมไม่ใช่โจร

C : ผมไม่ใช่ประชาชน

 

ถามว่า A, B, C ใครเป็น ตำรวจ, โจร และประชาชน