สูตรคิดเลขเร็ว

เชื่อว่าหลายคนๆ ที่ไม่ชอบวิชาเลข เป็นเพราะสูตรการคำนวณที่วุ่นวายสับสน ยิ่งคนที่ไม่เข้าใจ ก็ไม่อยากคิดต่อ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อได้ศึกษาสูตรการคิดเหล่านี้ ที่มีทั้ง บวก ลบ คูณ หาร เป็นเทคนิคการคิดเลขที่น่าสนใจมากๆ และทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะ

เทคนิคการบวกเลขเรียงกัน 10 จำนวน

 

สูตรการหารเร็ว

 

เทคนิคการหารเร็ว

 

สูตรหารเร็ว

สูตรการคูณเลข 11

สูตรการคูณเลข 11

สูตรการหา % 

 

สูตรคูณเลข 2 หลัก

สูตรการคูณเลขจำนวนมาก

สูตรหาคำตอบเลขยกกำลัง 2สูตรการลบเลขเร็วสูตรการลบเลขเร็วสูตรการถอดรากที่ 3สูตรการหาเลขยกกำลัง 2 สูตรการหาเลขยกกำลัง 2สูตรการคูณเลข ที่ลงท้ายด้วย 9สูตรการหาเศษเหลือที่หารด้วย 9สูตรการคูณเลขใดๆสูตรการหารด้วย 9 ใน 9 วินาทีสูตรการหาเลขยกกำลังสูตรการหาความน่าจะเป็น

สูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์สูตรการหาอนุกรมต่างๆหน่สยวัดความยาวรูปทรงเลขาคณิตสูตรการหาอัตราดอกเบี้ยสูตรการแยกตัวประกอบสูตรการหาพหุนามและเศษส่วนของพหุนามสูตรการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สูตรตรีโกณมิติสูตรการหา sin cos tanสูตรการหาพื้นที่และปริมาตรเรื่องน่ารู้ของเลขศูนย์สูตรน้ำหนักและปริมาตร

 

 ดูเพิ่มเติม >> http://webboard.campus-star.com/topic/577582

COMMENT