ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตร Dual Master Degree โดย จุฬาฯ และ Warwick

WEBBOARD / เรื่องทั่วไป / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House แนะนำหลักสูตร Dual Master Degree โดย จุฬาฯ และ Warwick

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House

เพื่อแนะนำหลักสูตร Dual Master Degree

- รับผู้จบปริญญาตรีวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์กายภาพทุกสาขา

- สำเร็จการศึกษาได้ปริญญา 2 ใบควบ จาก 2 สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Warwick,UK

- การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เรียนโดยตรงกับคณาจารย์จาก Warwick

- เรียนเป็น module (5 วัน/วิชา เสาร์ อาทิตย์ และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

 

ในวันพุธที่ 16 และวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 14.30-16.30 น.

สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่สะดวก

 

โทรยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ 022186804 หรือ cuse.chula@gmail.com

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ชั้น 3 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์