ถุงยางมีแบบไหนบ้าง?

ไปเจอมา 5555+ ถ้าร้านค้าเขียนสรรพคุณของถุงยางไว้แบบนี้ก็ดี จะได้ไม่ต้องไปยืนอ่าน ยืนเล็งให้คนอื่นเค้ามองเนาะ

รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยค่ะ ยืดอก พกถุงงงงง

 

TuTee 2016-02-09 17:11:37 23727 ถุงยาง
COMMENT