WEBBOARD กระทู้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ชลอเกิดเทศ

คดีโจรกรรมเพชรซาอุ

.....คดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูก"ศรีธนะขัณฑ์"นางดาราวดีและด.ช.เสรี ศรีธนะขัณฑ์ เมียและลูกนายสันติ ศรีธนะขัณฑ์ หนึ่งในผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีโจรกรรมเพชรซาอุฯ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน มาบัดนี้ถึงคราวปิดฉา...